Kuidas me töötame:

Kuidas me töötame:

Juriidiline analüüs ja konsultatsioon: Kuulame põhjalikult ära Teile muret tegeva juriidilise probleemi ja selgitame kehtivate õigusnormide põhjal välja võimalused selle lahendamiseks. Anname nõu, kuidas kujunenud olukorras oleks parim käituda ning vormistame Teie seisukohad ja vajalikud dokumendid korrektselt ja õigeaegselt. Õigesti koostatud kohtueelne nõue on vastaspoolele selgeks märgiks, et olete oma seisukohtades järjekindel, täpne ning valmis minema oma õiguste kaitseks ka kohtusse – ja seal võitma. Võib ka juhtuda vastupidi – Teie saate mingi nõude või pretensiooni. Tihti on vastaspoole lootus see, et Te nö. lööte dokumenti kartma, kuid ei tule selle peale, et vastav nõue ei olegi tegelikult seaduslik või on koostatud juriidilises mõttes kirjaoskamatult. Väga mitmed esmapilgul märkamatud asjaolud võivad olla Teie kasuks, kui osata need üles leida ja neid õigesti ära kasutada. Konsultatsiooni käigus anname kehtivatel õigusaktidel põhinevat praktilist nõu, võttes loomulikult arvesse ka Riigikohtu praktikat.